Zásady vrátenia a výmeny

Počas záručnej doby spoločnosť Layson pošle novú náhradu bezplatne, ak je to kvôli hardvérovému problému po tom, čo potvrdíme a pokryjeme poplatok za odoslanie náhradnej dodávky, kupujúci musí spolupracovať na odoslaní poškodeného späť do našej továrne.

Problémový reklamný stroj sa musí vrátiť do továrne na opravu.Spoločnosť Layson bude zodpovedať za výdavky vyplývajúce z takejto opravy, vrátane, ale nie výlučne, nákladov na nové diely a zaslanie produktov alebo dielov od nás kupujúcemu.

Po uplynutí záručnej doby bude spoločnosť Layson poskytovať servis a technickú podporu (hardvér a iné možné poplatky, spoločnosť Layson nenesie zodpovednosť)