Záruka

Spoločnosť Layson poskytuje 1 (jeden) rok záruku kvality na produkty od dátumu nákupu, okrem ľudského poškodenia a faktora vyššej moci.Pre lepšiu údržbu sa uistite, že hráči používajú za normálnych okolností (nie viac ako 16 hodín denne).